liên hệ vnpt


    Thông tin liên hệ

    Địa chỉ : Phòng Khách hàng doanh nghiệp và chính phủ, Tòa nhà VNPT – Vinaphone, Số 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email: cskh@vnptinvoice.com

    Điện thoại: 0707 989 777